Umowa licencyjna a 50 koszty uzyskania przychodu
 • Testy
 • 25 maja 2023 11:00

Biura ww.. Rodzaje działalności objęte prawami autorskimiJun 21, 20214 days agoPodwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% można zastosować w przypadku, gdy podatnik (twórca) uzyska przychód za wykonanie utworu oraz gdy dokona rozporządzenia prawami autorskimi do tego utworu, tj. gdy przejdą one na zamawiającego utwór lub gdy udzieli licencji na korzystanie z niego.Zdaniem Ministerstwa Finansów nic nie stoi na przeszkodzie, aby podmiot wypłacający uwzględniał 50% koszty uzyskania pr…

Wzór strukturalny kwasu mrówkowego
 • Testy
 • 22 maja 2023 20:00

Przebieg reakcji spalania całkowitego: .Kwas mrówkowy na skalę przemysłową otrzymuje się z metanolu i tlenku węgla.. Wzór sumaryczny i strukturalny kwasu mrówkowego (metanowego).. Reakcję prowadzi się typowo w fazie ciekłej, w temp.. Temat ……………………………data………….. Dopiero wzór strukturalny informuje o liczbie wiązań między poszczególnymi atomami.. Występuje m.in. we włoskach parzących pokrzyw oraz w jadzie mrówek.. Właściwości fizyczne i chemiczne kwasu metanowego (wypisz do zeszytu).. Kwas……………………

A kiedy się pożegnać trzeba i psu czas iść do psiego nieba
 • Testy
 • 19 maja 2023 17:00

Najpierw milczkiem, najpierw z dala, Przestrzegając reguł gry,I kiedy się uśmiechasz do niej Ona huśta się na ogonie.. A kiedy się pożegnać trzeba i psu czas iść do psiego nieba, To niedaleko pies wyrusza, przecież przy tobie jest psie niebo, Z tobą zostaje jego dusza.. Ryszard Marek Groński NOS Kiedy smutny wracasz z miasta, Kiedy łamie ci się głos Czarny niby pasta Koło ciebie krąży.. nos.. Przecież przy tobie jest psie niebo.. Dokąd idą psy gdy odchodzą?. DO ADOPCJI: Diana (suczka) Ada (sucz…

Specyfikacja techniczna chodnik z kostki betonowej
 • Testy
 • 12 maja 2023 10:00

WSTĘP.. PRZEPISY ZWI ĄZANE NAJWA ŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólna specyfikacja techniczna SST - szczegółowa specyfikacja techniczna STWi ORBSzczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre ślonych w p. OBMIAR ROBÓT 8.. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacjiD.8.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej …

Wymień cztery państwa współczesne które należały do imperium rzymskiego
 • Testy
 • 2 maja 2023 12:00

(3 pkt) Wpisz do tabelki nazwę dynastii, która rządziła w Polsce w podanych latach.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Ogólne statystyki; Statystyki odpowiedzi; Rozkład punktacji; .. Ten quiz został rozwiązany 40 razy Średni wynik to 21 z 30; Statystyki odpowiedzi.. January 2019 1 16 Report.. Powierzchnia • całkowita ok. 4 600 000 km² Liczba ludności (150) • całkowitaWypisz kraje ( Nazwa współczesna ) , które należały do cesarstwa Rzymskiego Z góry dziękuje ; )) Natychmiastowa odpo…

Napisz list do przyjaciela dlaczego człowiek jest najdoskonalszym dziełem boga
 • Testy
 • 15 kwietnia 2023 05:00

Niech Bóg da światu więcej miłości.. Grzech jest największym nieszczęściem człowieka, gdyż powoduje, iż ranimy Najwyższego, zaburza równowagę łask, które możemy otrzymać i NIE ZRYWA PRZYJAŹNI Z BOGIEM (bowiem,wg tej wiary nie da się jej zerwać !). poleca83% .. Bóg a zło -List Do Przyjaciela.. 3.wyjaśnij,dlaczego na wielkanocnym stole stawiamy baranka z chorągiewką., 4.napisz w jaki sposób możesz w swoim życiu naśladować Jezusa-Nowego Adama.. Człowiek jest stworzony na podobieństwo samego Pana B…

Tabliczka mnożenia sprawdziany do druku
 • Testy
 • 5 kwietnia 2023 18:00

KLIKNIJ PRZECIĄGANIE.. Tylko poprzez ćwiczenia!Karta pracy - Tabliczka mnożenia do 100 - materiały do druku.. Już prawie połowa sierpnia.Tabliczka mnożenia jest podstawą bardziej skomplikowanych obliczeń i ogólnego rozumienia matematyki przez daną osobę.. KLIKNIJ WYBIERANIE.. Dla każdego arkusza przygotowaliśmy trzy różne rodzaje ćwiczeń.Dzięki tabliczce mnożenia możemy po prostu nauczyć się wyników na pamięć lub starać się dostrzec pewne zależności.. Strona do swojego funkcjonowania wykorzystu…

Godziny po angielsku klasa 4
 • Testy
 • 31 marca 2023 11:00

Film: 'there is' - 'there are' w angielskiej gramatyce.. język angielski godziny DRAFT.. 6:30, 19:11, 1,45, 14:53 1 ocena .Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Godziny z Angielskiego,klasa IV ?. po angielsku oraz odpowiedzieć na to pytanie.. Godziny w języku angielskim konstruuje się trochę inaczej niż w języku polskim.. Zobacz również: Liczby po angielsku.Witaj, Są dwie możliwości przeczytania godzin, zresztą tak jak w języku polskim.. Nauka godzin i zegara po angielsku jest bardzo przydatna.. Klas…

I wojna światowa powtórzenie genially
 • Testy
 • 30 marca 2023 10:00

39. faszyzm w niemczech.. Rewolucje rosyjskie 1917 r. 49.b.. a) Józef Piłsudski b) Andrzej Duda c) Jan Henryk Dąbrowski d) Ignacy Mościcki 2) Podaj dokładną datę wybuchu II wojny światowej.Dec 1, 2020Polska w przededniu II wojny światowej .. 0.1) zginął tam w zamachu arcyksiążę Franciszek Ferdynand a) Piotrogród b) Marna c) Sarajewo 2) inna nazwa Trójporozumienia a) ENTENTA b) państwa centralne c) państwa osi 3) miejsce bitwy stoczonej na froncie wschodnim w 1915 r.I wojna światowa - powtórzeni…

Wskaźnik szybkiej płynności
 • Testy
 • 20 marca 2023 09:00

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o posiadanej przez przedsiębiorstwozdolnoścido terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych opierając się na aktywach bieżących.wskaźnik szybkiej płynności finansowej.. Kapitał obrotowy netto / Aktywa obrotowe.. Natomiast w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 94,49%, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w 94,49%.. Następnie podziel tę liczbę przez bieżące zobowiązania, aby uzyskać .Wskaźnikbieżącej płynności fin…

Regulamin | Kontakt